Ядрена физика Start.bg - атомно оръжие и технологии, за частиците и атомите, изотопи, токамак... http://iadrenafizika.start.bg/ bg <![CDATA[Атом]]> http://iadrenafizika.start.bg/#b_52357 1214830667 1214830667 1214830667 376161 <![CDATA[ИТЕР (en)]]> http://iadrenafizika.start.bg/#b_52328 1214830536 1214830536 1214830536 376158 <![CDATA[Токамак]]> http://iadrenafizika.start.bg/#b_52328 1214830279 1214830279 1214830279 376154 <![CDATA[Термоядрен синтез]]> http://iadrenafizika.start.bg/#b_52325 1214830031 1214830031 1214830031 376146 <![CDATA[ЛCDM модел на Вселената]]> http://iadrenafizika.start.bg/#b_52321 1214829817 1214829817 1214829817 376144 <![CDATA[Big Bang nucleosynthesis (еn)]]> http://iadrenafizika.start.bg/#b_52321 1214829782 1214829782 1214829782 376143 <![CDATA[Космологичен нуклеосинтез]]> http://iadrenafizika.start.bg/#b_52321 1214829756 1214829756 1214829756 376142 <![CDATA[Електронволт]]> http://iadrenafizika.start.bg/#b_52334 1214829477 1214829477 1214829477 376141 <![CDATA[Физика на елементарните частици]]> http://iadrenafizika.start.bg/#b_52334 1214829356 1214829356 1214829356 376140 <![CDATA[Атомът е ...]]> http://iadrenafizika.start.bg/#b_52357 1214829190 1214829190 1214829190 376139