Ядрената енергия

Ядрената енергия

(1)

Едно от най-феноменалните явления във Вселената е превръщането на материя в енергия. Цялата Вселена се "захранва" от този процес. Енергията, произведена от звездите, включително Слънцето, произхожда от ядрени реакции ( сливане ) дълбоко в недрата им. Освобождаването на ядрената енергия става чрез сливането на два леки водородни ядра в едно по-тежко ядро - това на хелия.

 До 1800 година основното гориво на планетата е дървото. Неговата енергия произлиза слънчевата енергия, складирана в растенията приз техния живот. След индустриалната революция хората започват да разчитат на изкопаеми горива - въглища, петрол и природен газ, които също черпели енергията си от слънцето. При изгарянето на такова гориво, атоми водород и въглерод от веществото се свързват с кислород от въздуха. В резултат на това се отделят вода, въглероден диоксид и топлина, количеството на което е типично за химични реакции, при които настъпват промени в електронната структура на атома. Част от отделената под формата на топлина енергия поддържа конкретното гориво достатъчно топло, за да продължи реакцията. Отделената при ядрената реакция топлина е около 10.000.000 пъти повече отколкото при химическа реакция. От тук идва голамата икономичност на ядреното гориво.

{START_COUNTER}