Състав на ядрото

Ядрото се състои от Z протона и A-Z неутрона. А се нарича масово число и е приблизително равно на масата на ядрото, т.е. на сумата от масите на протоните и неутроните, а Z е сумарният заряд на ядрото, цяло число от елементарния заряд на електрона или протона.{START_COUNTER}