Списък на радиоизотопите с техния период на полуразпад

Списък на радиоизотопите с техния период на полуразпад
Име Символ Период на полуразпад
Тритий {}_{1}^{3}\operatorname{H} 12,3 години
Берилий 7 {}_{4}^{7}\operatorname{Be} 53,28 дни
Въглерод 11 {}_{\ 6}^{11}\operatorname{C} 20,4 минути
Въглерод 14 {}_{\ 6}^{14}\operatorname{C} 5 730 години
Азот 13 {}_{\ 7}^{13}\operatorname{N} 10 минути
Азот 16 {}_{\ 7}^{16}\operatorname{N} 7.3 секунди
Кислород 15 {}_{\ 8}^{15}\operatorname{O} 2,04 (2,2 ?) минути
Флуор 18 {}_{\ 9}^{18}\operatorname{F} 112 минути
Натрий 22 {}_{11}^{22}\operatorname{Na} 2,6 години
Фосфор 32 {}_{15}^{32}\operatorname{P} 14,2 (14,3 ?) дни
Сяра 35 {}_{16}^{35}\operatorname{S} 87,5 дни
Калий 40 {}_{19}^{40}\operatorname{K} 1,28 милиарда години
Скандий 46 {}_{21}^{46}\operatorname{Sc} 84 дни
Хром 51 {}_{24}^{51}\operatorname{Cr} 672 часа (27,7 дни ?)
Магнезий 54 {}_{25}^{54}\operatorname{Mn} 310 дни
Желязо 52 {}_{26}^{52}\operatorname{Fe} 498 минути
Желязо 59 {}_{26}^{59}\operatorname{Fe} 45 дни
Кобалт 58 {}_{27}^{58}\operatorname{Co} 71 дни
Кобалт 60 {}_{27}^{60}\operatorname{Co} 5,27 години
Никел 63 {}_{28}^{63}\operatorname{Ni} 100 години
Галий 67 {}_{31}^{67}\operatorname{Ga} 78 часа
Криптон 85 {}_{36}^{85}\operatorname{Kr} 10,4 години
Рубидий 87 {}_{37}^{87}\operatorname{Rb} 4,7 милиарда години
Стронций 90 {}_{38}^{90}\operatorname{Sr} 28,2 години
Итрий 90 {}_{39}^{90}\operatorname{Y} 2,7 дни
Цирконий 95 {}_{40}^{95}\operatorname{Zr} 65 дни
Ниобий 95 {}_{41}^{95}\operatorname{Nb} 35 дни
Молибден 99 {}_{42}^{99}\operatorname{Mo} 67 часа
Технеций 99 {}_{43}^{99}\operatorname{Tc} 211 100 години
Технеций 99 m {}_{43}^{99}\operatorname{Tc} 6 часа
Рутений 103 {}_{\ 44}^{103}\operatorname{Ru} 40 дни
Рутений 106 {}_{\ 44}^{106}\operatorname{Ru} 369 дни
Индий 111 {}_{\ 49}^{111}\operatorname{In} 67 дни
Индий 113 {}_{\ 49}^{113}\operatorname{In} 103 месеци
Телур 132 {}_{\ 52}^{132}\operatorname{Te} 78 часа
Йод 123 {}_{\ 53}^{123}\operatorname{I} 13,2 часа
Йод 129 {}_{\ 53}^{129}\operatorname{I} 17 милиона години
Йод 131 {}_{\ 53}^{131}\operatorname{I} 8,02 à 8,04 дни
Йод 132 {}_{\ 53}^{132}\operatorname{I} 2,3 часа
Ксенон 133 {}_{\ 54}^{133}\operatorname{Xe} 127 часа
Ксенон 135 {}_{\ 54}^{135}\operatorname{Xe} 9 часа
Цезий 134 {}_{\ 55}^{134}\operatorname{Cs} 2,2 години
Цезий 135 {}_{\ 55}^{135}\operatorname{Cs} 3 милиона години
Цезий 137 {}_{\ 55}^{137}\operatorname{Cs} 30,15 до 30,2 години
Барий 140 {}_{\ 56}^{140}\operatorname{Ba} 12,8 дни
Лантан 140 {}_{\ 57}^{140}\operatorname{La} 40,2 часа
Тантал 182 {}_{\ 73}^{182}\operatorname{Ta} 114,4 дни
Рений 186 {}_{\ 75}^{186}\operatorname{Re} 3,7 дни
Ербий 169 {}_{\ 68}^{169}\operatorname{Er} 9,4 дни
Иридий 192 {}_{\ 77}^{192}\operatorname{Ir} 74 дни
Злато 198 {}_{\ 79}^{198}\operatorname{Au} 2,7 дни
Талий 201 {}_{\ 81}^{201}\operatorname{Tl} 73,1 часа
Талий 208 {}_{\ 81}^{208}\operatorname{Tl} 3,07 минути
Олово 210 {}_{\ 82}^{210}\operatorname{Pb} 22,3 години
Олово 212 {}_{\ 82}^{212}\operatorname{Pb} 10,64 часа
Олово 214 {}_{\ 82}^{214}\operatorname{Pb} 26,8 минути
Бисмут 210 {}_{\ 83}^{210}\operatorname{Bi} 5,01 дни
Бисмут 212 {}_{\ 83}^{212}\operatorname{Bi} 60,6 минути
Бисмут 214 {}_{\ 83}^{214}\operatorname{Bi} 19,7 минути
Полоний 210 {}_{\ 84}^{210}\operatorname{Po} 138 дни
Полоний 212 {}_{\ 84}^{212}\operatorname{Po} 0,305 микросекунди
Полоний 214 {}_{\ 84}^{214}\operatorname{Po} 164 микросекунди
Полоний 216 {}_{\ 84}^{216}\operatorname{Po} 0,15 секунди
Полоний 218 {}_{\ 84}^{218}\operatorname{Po} 3,05 минути
Радон 220 {}_{\ 86}^{220}\operatorname{Rn} 55,6 секунди
Радон 222 {}_{\ 86}^{222}\operatorname{Rn} 3,82 до 3,83 дни
Радий 224 {}_{\ 88}^{224}\operatorname{Ra} 3,66 дни
Радий 226 {}_{\ 88}^{226}\operatorname{Ra} 1620 години
Радий 228 {}_{\ 88}^{228}\operatorname{Ra} 5,75 години
Актиний 228 {}_{\ 89}^{228}\operatorname{Ac} 6,13 часа
Торий 228 {}_{\ 90}^{228}\operatorname{Th} 1,91 години
Торий 230 {}_{\ 90}^{230}\operatorname{Th} 75 380 (77 000 ?) години
Торий 232 {}_{\ 90}^{232}\operatorname{Th} 14,1 милиарда години
Торий 234 {}_{\ 90}^{234}\operatorname{Th} 24,1 дни
Протактиний 234m {}_{\ 91}^{234}\operatorname{Pa} 1,17 минути
Уран 234 {}_{\ 92}^{234}\operatorname{U} 245 000 години
Уран 235 {}_{\ 92}^{235}\operatorname{U} 704 милиона години
Уран 238 {}_{\ 92}^{238}\operatorname{U} 4,47 милиарда години
Нептуний 237 {}_{\ 93}^{237}\operatorname{Np} 2,14 милиона години
Нептуний 239 {}_{\ 93}^{239}\operatorname{Np} 2,36 дни
Плутоний 238 {}_{\ 94}^{238}\operatorname{Pu} 88 години
Плутоний 239 {}_{\ 94}^{239}\operatorname{Pu} 24 110 години
Плутоний 240 {}_{\ 94}^{240}\operatorname{Pu} 6 537 години
Плутоний 241 {}_{\ 94}^{241}\operatorname{Pu} 14 години
Америций 241 {}_{\ 95}^{241}\operatorname{Am} 432,2 (456 ?) години
Америций 243 {}_{\ 95}^{243}\operatorname{Am} 7 370 (7 650 ?) години
Кюрий 244 {}_{\ 96}^{244}\operatorname{Cm} 18 години

 

{START_COUNTER}