Период на полуразпад

 

 

РадионуклеидПериод на полуразпад в години
1 Уран-2384 470 000 000
2 Уран-235704 000 000
3 Уран-233158 000
4 Йод-12915 700 000
5 Плутоний-23924 100
6 Въглерод-145 730
7 Цезий-13730
8 Стронций-9029
9 Кобалт-605

 

Период на полуразпад е времето, което е необходимо, за да могат половината атоми на съответния радионуклеид да претърпят радиоактивно преобразуване. Данните в таблицата показват, че продължителността на “живота” (периода на полуразпад) на някои радионуклеиди се измерва в огромни за мащабите на човешкия живот срокове, поради което и ги наричат “вечни”.

{START_COUNTER}