Переодична система

ПЕРИОДИЧНА СИСТЕМА НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

  A    I    Б А   II    Б Б   III  A Б   IV   A Б   V    A Б   VI   A Б  VII  A Б   VIII   A

(H)          

1   H  1,00797  водород 

2  He  4,0026  хелий

 

2

Li    3 
6,941 
литий 
Be    4 
9,01218 берилий 

5    B 10,811 бор

6    C 12,01115 въглерод

7    N 14,0067 азот

8    O 15,9994 кислород

9    F
18,9984 флуор

10  Ne 20,179 неон

 

3

Na  11 
22,9898 
натрий
Mg  12 24,305 
магнезий

13  Al  26,9815 алуминий

14  Si  28,086 силиций

15   P  30,9768 фосфор

16   S  32,064 сяра

17  Cl
35,453 хлор

18  Ar  39,948 аргон

 

K    19 
39,102 
калий 
Ca    20 
40,08 
калций 
Sc   21 
44,956 
скандий
Ti   22
47,90 
титан 
V    23
50,9415 
ванадий 
Cr   24
51,996 
хром 
Mn 25
64,9380 
манган 
Fe  26
55,847 
желязо 
Co  27 
58,9332 
кобалт 
Ni  28
58,71 
никел 

29 Cu 63,546 мед

30  Zn  65,38 цинк

31 Ga  69,72 галий

32  Ge  72,59 германий

33 As  74,9216 арсен

34  Se  78,96 селен

35 Br
79,904 бром

36 Kr  83,80 криптон

 

Rb  37 
85,467 
рубидий
Sr    38 
87,62 
стронций
Y    39 
88,9059 
иридий
Zr   40 
91,72 
цирконий
Nb  41 
92,906 
ниобий
Mo  42 
95,94 
молибден
Te  43 
98,9062 
телур
Ru  44 
101,07 
рутений
Rh  45
102,9055 родий 
Pd  46 106,4
паладий

47  Ag 107,686 сребро

48   Cd 112,41 кадмий

49   In 114,82 индий

50   Sn 118,69 калай

51  Sb 121,75 антимон

52   Te 127,60 телур

53    I
126,9045 йод

54  Xe 131,30 ксенон

 

Cs  55
132,9054
цезий 
Ba   56 
137,33 
барий
La* 57 
138,905 
лантан
Hf   72 
178,49 
хафний
Ta   73 
180,948 
тантал
W   74 
183,85 
волфрам
Re   75 
186,207 
рений
Os  76 
190,2 
осмий
Ir    77
192,2
иридий
Pt   78 
195,09 
платина

79  Au 196,9665 злато

80  Hg 200,59 живак

81  Ti 204,37 титан

82  Pb 207,2 олово

83  Bi 208,9804 бисмут

84  Po (209) полоний

85  At
(210) астат

86 Rn (222) радон

-Пореден номер и знак 
-Атомна маса 
-Име на елемента

Fr   87 
(223) 
франций
Ra   88 
226,0254 
радий
Ac** 89
(227) 
актиний
Ku  104
(261)
курчатовий
(Ns) 105 

нилсборий

106

 

*Лантаноиди

Ce58 
140,12
церий
Pr 59 
140,9077
празео- 
дим
Nd 60 
144,24 
неодим
Pm 61
(145)
проме-
тий
Sm 62
150,4
самарий
Eu 63
151,96
европий
Gd 64
157,25
гадоли- 
ний
Tb 65
158,9254
тиберий
Dy 66
162,50
диспро- 
сий
Ho 67
164,9304
холмий
Er 68 
167,26 
ербий
Tm 69 
168,9342 
тулий
Yb 70 
173,04 
итербий
Lu 71
174,97
лутеций

**Актиноиди

Th 90 
232,03
торий
Pa 91 
231,035
протак-
тиний
U 92 
238,03
уран
Np 93 
273,0482
непту-
ний
Pu 94
(244)
плутоний
Am 95 
(243) 
америций
Cm96 
(247) 
кюрий
Bk 97 
(247) 
берклий
Cf 98
(251)
калифор-
ний
Es99 
(254) 
айнща-
ний
Fm100 
(257)
фермий
Md101 
(258) 
менд- 
елеевий
No102 
(256)
нобелий
Lr103 
(256)  
лоурен-
ций

 

 Атомна маса, която е дадена в скоби е атомната маса на най-стабилния от изотопите на дадения химичен елемент.

Легенда:

1 s-елементи 2 p-елементи 3 d-елементи 4 f-елементи
{START_COUNTER}