Необходимостта от ядрена енергия

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ
Международната агенция по енергетика към ОИСР е междуправителствен орган за анализ на световните енергийни нужди. В частния сектор подобна роля има Световният енергиен съвет. И двете организации са на едно мнение:
Светът не може да задоволи растящите си енергийни нужди по "чист" начин без рязко развитие на ядрената енергетика. 
Използването на ядрена енергия започва преди повече от 40 години. Днес тя генерира толкова електричество, колкото навремето се произвежда от всички останали източници. Две трети от световното население живее в страни, където ядрените електроцентрали са неделима част от промишлената инфраструктура. Половината от населението на света живее в държави, където се предвижда или осъществява строеж на нови реактори. Следователно за бързото развитие на ядрената енергетика не е нужна фундаментална промяна, а само ускоряване на процеса.  Понастоящем 440 ядрени реактора произвеждат електричество в 31 страни. Повече от 15 държави разчитат на ядрена енергия за производството на 25% от своето електричество. В Европа и Япония делът на електроенергията, произвеждана по ядрен път, е над 30%. В САЩ 20% от електропроизводството се пада на ядрената енергетика. Учените в повече от 50 страни използват над 300 реактора с изследователски цели:
- за изучаване на ядрените технологии
- за създаване на радиоизотопи за медицинска диагностика и лечение на рака

В същото време над 400 кораба се захранват от ядрени реактори, без това да вреди на екипажите им или на околната среда. След края на Студената война започва премахването на ядрени бойни глави и усвояването им за граждански цели.


 Много страни сериозно развиват ядрена енергетика. Сред тях са Китай, Индия, САЩ, Русия и Япония, където живее половината от световното население. Други страни, като Аржентина, Бразилия, Канада, Финландия, Южна Корея, Южна Африка, Украйна и някои страни в централна и източна Европа, увеличават ролята на ядрената енергетика. Ключови развиващи се страни без ядрени електроцентрали, сред тях Индонезия, Египет и Виетнам, проучват тази възможност. Ядрената енергия е гаранция за енергийна независимост. Франция, чието население е 60 милиона, добива над 75% от електроенергията си по ядрен път и е най-голямата страна-износител на електроенергия в света. Италия, също с население от 60 милиона, не произвежда ядрена енергия и е най-големият вносител на електроенергия в света.
{START_COUNTER}