Атомното ядро

Атомното ядро - положително заредените протони и незаредените неутрони изграждат положително заредено атомно ядро, в което предимно е съсредоточена масата на атома. Отрицателно заредените електрони, образуват електронна обвивка. Всички атоми с един и същ брой протони в ядрата си са от един химичен елемент. Броят на протоните в атомното ядро е равен на броя на електроните в обвивката, което прави атома като цяло електронеутрален. Броят на протоните определя поредния номер на химичния елемент в периодичната система.

     И така: В центъра на всеки атом се намира неговото ядро. То е много по-малко по размери от самия атом (приблизително 10-12 cm), но там е съсредоточена почти цялата маса на атома. Може да се направи аналогия със Слънчевата система. Този модел на атома носи името “планетарен”.

 

 

 

Отделните атоми могат да се обединяват, като по този начин образуват нови частици, наречени молекули.

 

{START_COUNTER}