Атомна маса

Атомна маса

Ясно е, че масата на атомите е много малка величина. Затова обикновено масата на атомите се изразява със специална единица - атомна единица маса (), която по определение е равна на 1/12 от масата на атома на въглерода :

(1)

Масата на атома на даден химичен елемент, изразен в атомни единици маса се нарича относителна атомна маса. Съответно относителната молекулна маса на една молекула може да се получи като се сумират масите на отделните атоми, изграждащи молекулата: . Относителната атомна маса обикновено се дава в таблицата на периодичната система на елементите. Например за водата, която е съставена от два атома водород () и един атом кислород () получаваме:

За да преобразуваме относителната маса в килограми, достатъчно е да умножим относителната маса по - масата в килограми, съответстваща на една атомна единица маса:

(2)

За масата на една водна молекула можем да запишем

{START_COUNTER}